Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda

Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda –  Toolbox Reflectie en Actie voor verloskundige samenwerkingsverbanden

‘Ik denk dat we de dynamische leeragenda elke vergadering moeten blijven meenemen. Het geeft echt aanvullende acties en verheldering van vraagstelling.’

 Evaluatie van een klinisch verloskundige, na een jaar werken met de dynamische leeragenda.

Inhoud

Uitgegeven naar aanleiding van: Congres Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland ‘Op Eén Lijn’ – 13 april 2015

Auteurs: Sarah Lips, Tjerk Jan Schuitmaker, Maaike Droogers, Jacqueline Broerse

Uitgave van: Athena Instituut, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2015. Met ondersteuning van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Onderzoekers ‘Op Eén Lijn’: Prof. Dr. Jacqueline Broerse, Dr. Tjerk Jan Schuitmaker, Sarah Lips, MSc, Maaike Droogers, MSc, Hafize Sahin, MSc, Fleur Lambermon, MSc

Copyright: Deze uitgave valt onder de Creative Commons licentie 3.0 voor Nederland. Eenieder is vrij om dit werk, met uitzondering van de illustraties, te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. Onder de voorwaarden van naamsvermelding, niet voor commerciële doeleinden en geen afgeleide werken. Zie voor meer informatie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/.

Dankwoord

Het team van Op Eén lijn is enorm dankbaar voor de inzet van alle (klinisch)verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgprofessionals en andere deelnemers aan de VSV-vergadering die met de methode hebben gewerkt, en dankzij wiens waardevolle feedback dit boekje er ligt.

Deze methode is ontwikkeld binnen een onderzoek van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland. Zonder de stuurgroep van dit netwerk was deze publicatie niet tot stand gekomen; dank voor de ondersteuning.

Wij hebben in het begin van het traject veel gehad aan de DLA-adviezen van Saskia van Veen. Haar lijstje met hulpvragen is, met aanpassingen, opgenomen in hoofdstuk vier.

Dank, Hanna Looye, voor je prachtige illustraties die een prettige luchtige toon geven aan een serieus handboek.

Als laatste onze dank aan ZonMW voor het financieren van dit onderzoek en deze publicatie.