Van leervraag naar actie

Intro
Op de pagina ‘Probleemdefinitie & Leervragen‘ wordt uitgelegd hoe je stap voor stap inzicht kunt krijgen in welke doelen en belemmeringen mensen ervaren, en hoe je aan de hand daarvan een leervraag kunt opstellen om dit dilemma aan te pakken. Wanneer je duidelijk voor ogen hebt aan welke leervraag je wilt werken is het belangrijk deze concreet te gaan maken. Welke acties moet je ondernemen om de belemmeringen die je ervaart aan te pakken, en zo dichter bij je doel te komen?

Tools
In de toolbox ‘Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda’ wordt de hele cyclus van het bedenken van een leervraag, omzetten daarvan in concrete acties en het evalueren daarvan, beknopt en stap voor stap uitgelegd:
‘Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda’
Het invullen van een ‘four actions framework’ is een heel praktische en eenvoudig te gebruiken tool om bij een leervraag veel verschillende ideeën te genereren én daarbij inzichtelijk te maken: wat moeten we niet/minder, of juist meer/nieuw doen:
Four actions framework
Binnen het programma ‘Gezonde geboortezorg’ is hiervan ook gebruik gemaakt. Zie hier wat dit opleverde:
Four actions framework_voorbeeld_Programma ‘Gezonde geboortezorg’_Athena Instituut
Wanneer je zo een reeks ideeën hebt verzameld voor acties die je kunt ondernemen om de leervraag aan te pakken, is het nuttig om prioriteiten te stellen. Door te kijken naar hoeveel inspanning de acties enerzijds kosten, en hoeveel impact ze anderzijds hebben, wordt duidelijk: wat is lonend om te doen, wat niet, wat is een lange termijn project, wat een “quick-win”. Zie hier het voorbeeld van de prioriteitenmatrix uit het Programma ‘Gezonde geboortezorg’:
Prioriteitenmatrix_voorbeeld_Programma Gezonde geboortezorg_Athena Instituut
Daarna kun je nog verder uitwerken wat nodig is om een actie in de praktijk uit te voeren:
invulblad-concrete-actiepunten-bij-leervraag_athena-instituut
Voor het inzicht in de stappen die je zo hebt doorlopen: een schematische weergave van de leervraagcyclus:
leervraag-cyclus_athena-instituut

Tips
Wil je meer weten over de dynamische leeragenda en de achterliggende methode, lees dan het handboek ‘Reflexieve monitoring in actie’.

Vragen of suggesties?
Neem contact op via het formulier op de pagina Tools & Tips.