De achtergrond

Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda

Ondersteuningsprogramma voor VSV’s bij het vormgeven van integrale geboortezorg met de cliënt centraal.

Waar gaat het over

Welkom op de website www.gezondegeboortezorg.nl. Deze website maakt deel uit van een door ZonMw gefinancierd programma, dat verloskundige samenwerkingsverbanden de gelegenheid biedt om met training en ondersteuning van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit te werken aan het vormgeven van optimale integrale geboortezorg waarbinnen de cliënt centraal staat.

Wat vooraf ging

Op talloze plekken wordt gezocht naar manieren om het Nederlandse geboortezorgsysteem te innoveren. Het versterken van de samenwerking tussen professionals in de geboortezorg wordt gezien als een veelbelovende manier om de kwaliteit blijvend te verbeteren. Maar hoe pak je dat aan? Een belangrijke basis voor goede samenwerking is het hebben van een gezamenlijke visie en het nastreven van gemeenschappelijke doelen, maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om deze te verwoorden en concreet te maken.

Toolbox

Op zoek naar manieren om dit te vergemakkelijken heeft het Athena Instituut binnen het ZonMW programma ‘Op Eén lijn’ de toolbox ‘Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda’ ontwikkeld. Deze toolbox biedt een praktische handleiding hoe je als VSV reflectie en actie structureel met elkaar kunt verbinden en onderdeel kunt maken van de overlegstructuur. Zodoende kan het VSV voortdurend concrete stappen zetten, zonder dat het grote gemeenschappelijke doel op de lange termijn uit het oog verloren wordt. Bovendien wordt het verbeteren van de geboortezorg nadrukkelijk tot een project van de zorgverleners zelf gemaakt. (Klik hier voor meer informatie over ‘Op Eén lijn’, en hoe de toolbox tot stand is gekomen.)

Waar we naartoe willen

Het Athena Instituut organiseert nu een trainings- en ondersteuningsprogramma voor VSV-vertegenwoordigers, om aan de hand van deze gevalideerde methode moeilijke vraagstukken met betrekking tot integrale geboortezorg met elkaar te bespreken, structureren en integreren. Beoogde deelnemers zijn VSV-vertegenwoordigers, die binnen hun regio een stuwende kracht (willen) zijn in het proces van transitie naar integrale geboortezorg. Zij worden gedurende een jaar getraind en ondersteund in hoe zij hun VSV kunnen begeleiden in het aanpakken van complexe zorginhoudelijke vraagstukken die zich hierbij voordoen. Dit gebeurt door middel van periodieke bijeenkomsten en via een website en forum.