Achterban

Intro

Zoals ook tijdens de eerste bijeenkomst binnen het toolboxprogramma werd duidelijk werd is het betrekken en motiveren van de achterban eigenlijk een punt waarmee in iedere regio wordt geworsteld. Hoewel de betrokkenheid en aanwezigheid bij VSV vergaderingen in sommige gevallen groot is, is het tegenovergestelde ook nog vaak het geval: dat de achterban vaak maar nauwelijks weet heeft van de vele activiteiten die er ondernomen worden binnen het VSV en het VSV bestuur in het bijzonder. Daarmee wordt het creëren van eenheid van visie en beleid een onmogelijke opgave.

Tools

Oriënteren
Als het meekrijgen van de achterban moeizaam blijkt te verlopen, weet je dan eigenlijk waar de schoen wringt? Is het weerstand? Komt die voort uit onwil of onmacht? Ook om hierin meer inzicht te krijgen, en de achterban actief te betrekken en de ruimte te geven wensen, zorgen, behoeften etc. te uiten, kan het zinvol zijn een brainstormsessie, focusgroep of spiegelgesprek te organiseren. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina cliënt centraal.

Informeren
Bijvoorbeeld: Nieuwsberichten via Facebook, een Whatsappgroep, etc. Protocollen overzichtelijk bij elkaar in een app. Het meest geschikte middel is afhankelijk van de groep waarbinnen en het doel waarvoor je het wilt inzetten.
Maar ook: een ideeënbus (fysiek of online), waar mensen suggesties kunnen doen.

Motiveren
Een inspirerend filmpje over motivatie en gedragsverandering:

 

Tips
Deel ze met ons! Je kunt contact met ons opnemen door het formulier op de pagina Tools & Tips.