Cliënt centraal

Intro
Het (beter) betrekken van cliënten is een speerpunt voor veel VSV’s. Maar hoe daar in de praktijk vorm aan te geven is vaak nog de vraag. Er zijn vele manieren denkbaar om het perspectief van cliënten in kaart te brengen. Het organiseren van focusgroepen is zo’n middel. Een praktische handleiding voor hoe je zo’n bijeenkomst kunt organiseren vind je hier. Het onderwerp kun je natuurlijk aanpassen naar gelang hetgeen waarin je inzicht hoopt te krijgen. Bijvoorbeeld door in te zoomen op ervaringen met een specifiek deel van de zwangerschapsbegeleiding, of door met partners in gesprek te gaan over hoe zij graag betrokken worden.

Tools
Focusgroep
Draaiboek focusgroep cliënten: continuïteit van zorg
draaiboek-focusgroep-clie%cc%88nten_continui%cc%88teit-van-zorg-athena-instituut

Draaiboek focusgroep cliënten: algemeen ervaren zorg tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd
Draaiboek focusgroep cliënten_ervaringen algemeen_Athena Instituut

Spiegelgesprek
Een variant op een focusgroep is het organiseren van een spiegelgesprek. Heldere uitleg over de aanpak van zo’n sessie vind je via:
http://www.participatiekompas.nl/methoden-en-tools/spiegelgesprekken

Cliëntcasussen
Een andere mogelijkheid is het bespreken van cliëntcasussen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van samenvattingen van interviews met cliënten (maar die moet je dan wel afnemen of tot je beschikking hebben), of door cliënten te vragen hun ervaringen op te schrijven. Volg zo de route die een cliënt heeft doorlopen gedurende (een deel van) het zorgtraject. En evalueer: wat gaat goed, wat moet beter, hoe kun je dat als VSV bereiken? Dit hoeven zeker niet per se casussen te zijn van cliënten die ontevreden zijn met de aan hen verleende zorg. Ook ervaringen van cliënten die positief terugkijken kunnen leerzaam zijn en inzicht geven: wat maakt dat ze tevreden zijn en hoe kun je dat structureel inbedden in het zorgproces?

Shadowing
Het in kaart brengen en evalueren van het zorgpad van een cliënt kun je ook tot in detail uitwerken door een cliënt letterlijk te volgen. Meer uitleg hierover is te vinden op:
http://www.participatiekompas.nl/methoden-en-tools/shadowing

Tips
Meer algemene informatie is te vinden in het ‘Handboek cliëntparticipatie’, waarin op pagina 16 een overzichtelijk beslisschema te vinden is dat helpt bij het bepalen van wat de meest geschikte aanpak is bij het doel dat je beoogt met cliëntparticipatie.
http://www.participatiekompas.nl/sites/default/files/CBO_handboek-patientenparticipatie-maart-2013.pdf

Vragen of suggesties?
Neem contact op via het formulier op de pagina Tools & Tips.