Het programma

Doel

Doel van het programma is om het voor alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Nederland te vergemakkelijken om te werken aan zelfreflectie, visievorming en het ontwerpen en uitvoeren van concrete acties, gericht op het vormgeven van een optimaal (integraal) geboortezorgproces waarbinnen de cliënt centraal staat.

Enkele VSV’s binnen Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland werkten al eerder met begeleiding van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit aan team- en visievorming. Dit gebeurde in het kader van het onderzoek ‘Noordwest Nederland Op Eén Lijn’. Op basis daarvan is een toolbox ontwikkeld om VSV’s te ondersteunen zich verder te ontwikkelen als team: ‘Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda‘. Dit handboek beschrijft beknopt een methode om gezamenlijk te werken aan zelfreflectie, visievorming en het ontwikkelen van concrete acties. De overkoepelende methode heet ‘Reflexive Monitoring in Action’ (RMA). De ‘Dynamische LeerAgenda’ (DLA) is een tool binnen die methode, die zich goed leent voor het structureren van dat proces. Bij het afsluitende symposium van het project ‘Noordwest Nederland Op Eén Lijn’ hebben ook professionals van andere VSV’s hiermee al kort kennisgemaakt. Verschillende onder hen toonden interesse in toepassing van deze aanpak binnen hun eigen VSV.

Omdat de ervaring inmiddels leert dat het werken met de toolbox nu nog vraagt om ondersteuning van de ontwikkelaars start Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland in het najaar van 2016 het door ZonMw gefinancierde programma ‘Gezonde Geboortezorg.’ Dit wordt uitgevoerd door het Athena Instituut en richt zich ten eerste op het trainen en ondersteunen van VSV-vertegenwoordigers in het werken met de toolbox en het opnemen van de monitor-functie in het eigen VSV. Ten tweede richt het zich op het doorontwikkelen van de toolbox op basis van de ervaringen uit het veld, zodanig dat VSV’s de beschreven aanpak in de toekomst zonder externe ondersteuning kunnen inbedden als onderdeel van hun eigen werkwijze.

Lees hier onze aanpak en welke opbrengst we hiermee beogen.