Opbrengst

Toepassing
Gedurende het programma gaan de monitors van de deelnemende VSV’s aan de slag met de aanpak die in de training besproken en ontworpen is, om hiermee ervaring op te doen en resultaten te behalen in de praktijk van hun eigen VSV. De bedoeling van de toolbox ‘Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda‘ is echter om niet alleen de deelnemende, maar ook andere VSV’s steun te kunnen bieden bij het werken aan hun doorontwikkeling, en daarmee aan het vormgeven van geïntegreerde geboortezorg waarbinnen de cliënt centraal staat. De toolbox biedt daarom een beknopte en praktische uitleg voor hoe je dit kunt aanpakken. Een monitor fungeert daarbij als kartrekker en procesbeheerder, maar kan dit uiteraard niet alleen; het proces van reflectie, visievorming en actie doorloop je gezamenlijk en het resultaat is dus afhankelijk van ieders inzet. Geïnspireerd geraakt? Reserveer dan snel ruimte op de agenda van de VSV-vergadering, of –nog mooier- organiseer een aparte bijeenkomst.

Doorontwikkeling toolbox
Parallel aan dit programma werkt het Athena Instituut aan de evaluatie en doorontwikkeling van deze aanpak. Door met de monitors vanuit de VSV’s te evalueren wat in het proces goed gaat en waar aanpassing of aanvulling wenselijk is, wordt op basis van ervaringen uit het veld een aangescherpte versie van de toolbox ontwikkeld, waarmee VSV’s nog makkelijker uit de voeten kunnen.

Kennisdeling
Om onderlinge kennisdeling te bevorderen, en mogelijk te maken dat ook niet-deelnemende VSV’s kunnen leren (en kopiëren) van elkaars goede ideeën zullen we alle ontwikkelde leervragen en actieplannen t.z.t op deze website plaatsen. Op deze manier hopen we alle VSV’s met dit programma een helpende hand te kunnen bieden bij het werken aan zelfreflectie, visievorming en het ontwerpen en uitvoeren van concrete acties, gericht op het vormgeven van een optimaal (integraal) geboortezorgproces waarbinnen de cliënt centraal staat.