Waarom meedoen

Doorontwikkeling VSV

De meerwaarde voor VSV’s is dat deze aanpak bijdraagt aan het intensiveren van het contact tussen VSV-leden, het gezamenlijk definiëren en afstemmen van doelen en het op gestructureerde wijze ondernemen van acties om deze doelen te verwezenlijken, volgens een gevalideerde methode. Daarbij fungeren de monitors als kartrekker en procesbeheerder, maar logischerwijs kunnen zij deze rol alleen betekenisvol vormgeven als het VSV als geheel zich inzet om te komen tot gezamenlijke reflectie, visievorming en actie.

VSV’s die eerder deelnamen aan het onderzoek ‘Noordwest Nederland Op 1 Lijn’ kunnen binnen dit project voorbouwen op wat zij zelf al gedaan hebben en daar ondersteuning bij krijgen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om aan te haken bij de actualiteit van verschuivende mogelijkheden en verplichtingen waarvoor de geboortezorg zich momenteel gesteld ziet. Zodoende draagt het programma direct bij aan aanpakken van zorginhoudelijke vraagstukken rondom integrale zorg en integrale bekostiging.

 

Uitwisseling

Door de combinatie van periodieke bijeenkomsten en een besloten forum is er dus continu ondersteuning mogelijk, maar bovendien ruimte om gezamenlijk knelpunten te bespreken en oplossingen met elkaar te delen, om zo van elkaar te kunnen leren en niet ieder voor zich het wiel uit te hoeven vinden in het proces van ontwikkeling van optimale integrale geboortezorg.