Wat is een leervraag?

Een leervraag zelf is een zin die enerzijds verwoordt welke visie iemand heeft en welk doel wordt nagestreefd, en anderzijds benoemt welke barrière het bereiken daarvan belemmert. Een leervraag geeft dus altijd uitdrukking aan een dilemma: dít is waar ik heen wil, maar dát staat het in de weg. Een voorbeeld van een mooie leervraag die tot stand is gekomen in het onderzoek Noordwest Nederland Op Eén Lijn is:

Hoe kunnen wij als zorgverleners rekening houden met de diversiteit in achtergrond en persoonlijke voorkeuren van de cliëntenpopulatie, gegeven dat we een geprotocolleerd zorgproces willen (en moeten) leveren?

Bij het formuleren van een leervraag is het belangrijk dat mensen proberen het dicht bij zichzelf te houden, door een dilemma te verwoorden waarmee zijzelf worstelen en waarop zij ook zelf op een of andere manier invloed kunnen uitoefenen. Door zo te werk te gaan wordt het makkelijker actiepunten aan de leervragen te verbinden, die groepsleden zelf kunnen ondernemen. Gaat het in het formuleren van de leervragen juist om visies en doelen op de lange termijn; bij het formuleren van actiepunten is het juist van belang de stappen klein en behapbaar te houden. Een barrière los je zelden in één keer op, maar door problemen te ontrafelen en er stap voor stap actie op te ondernemen, wordt het overzichtelijker en haalbaarder om toch in de goede richting te bewegen. Om zo, uiteindelijk, het op de lange termijn beoogde doel te bereiken.

<- terug naar inhoudsopgave